אודות

דודינט מוכרת ופועלת בתחום האינטרנט משנת 1999.
העיסוק העיקרי של החברה הינו אחסון אתרים ותחזוקת שרתים לגופים מסחריים ופרטיים.
אנו מציעים פתרונות אחסון לאתרי אינטרנט בקשת רחבה מאוד, עם אפשרות צמיחה מודולרית, ובהתאמה אישית לצרכים המשתנים שלכם.
השרתים שלנו ממוקמים בארץ, בארון פרטי בחוות השרתים של בזק בינלאומי, מחוברים בפס רחב ואיכותי לצומת האינטרנט הישראלי ולשדרת האינטרנט העולמית – עם גיבויים ואבטחה מסביב לשעון.
אנו מעמידים לרשותכם את כל הידע והניסיון שצברנו במהלך השנים בתחום ההוסטינג, במחיר הוגן ובתמיכה אישית.

לשרותכם מענה טלפוני אנושי וזמין.

רישום דומיין, תנאי אירוח, ומדיניות השימוש הסביר.

מרחב האינטרנט, פתוח להחלפת מידע, אינטראקציה בין אנשים ואירגונים וגם לבידור ומשחקים.
אנו מבינים ורוצים שלקוחותינו ינצלו את שרותי האיחסון שלנו בצורה הטובה ביותר. אבל, גם באופן
אחראי, נבון ומבלי לפגוע בזולת. לכן, ניסחנו מספר כללים לשימוש יעיל ואחראי בשרותי האיחסון
שלנו. וזאת, בשביל למנוע אי נעימות לכל הצדדים,
אנו מבקשים מלקוחותינו לשמור על כללי התנהגות הולמים, ולהשתמש בהיגיון.

חברת D.O.D.I, מציעה, שירותי אירוח, רישום דומיינים, והפצתם בתחום האינטרנט.
לחברה, אחריות משפטית ומוסרית מסוימת במה שנוגע לשימוש נאות בשרתים. שמירה
על זכויות יוצרים, חוקים פדרליים, חוקי מדינה או תקנות מקומיות . שימוש לרעה בשרתים
והפצת דואר זבל (SPAM ) חומר פורנוגרפי, והפצת לשון הרע.
מדיניות חברת D.O.D.I, היא לתת שירות אמין ללקוחותיה, לשמור על ניהול תקין ולמנוע
כל ניסיון לפגוע בתיפקוד השרתים .
כל ניסיון לפגוע בפעולה של השרת, בשרת עצמו או בלקוח מלקוחות D.O.D.I, אסורים
בהחלט.
D.O.D.I, שומרת לעצמה את הזכות לנתק ולבטל את הגישה לחלק או לכל שירותי החברה.
במקרה של שימוש חורג או בלתי חוקי בחשבון הלקוח, וזאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
השימוש וניהול החשבון, יעשה על ידי בעליו וממחשבו. כאשר, כל האחריות מוטלת עליו.
לא ימסור בעל החשבון את סיסמאתו לצד שלישי, ולא יתן לכל גורם עויין לנהל כל סוג של
תעמולה דרך שרתי החברה ובחשבונו. שימוש לא מורשה בחשבונות הלקוח, או במחשבים
של אחרים יגרום לניתוק מיידי של החשבון, ללא שום החזר כםפי.
חברת D.O.D.I, תגיב בחומרה לכל ניסיון להשתמש בחשבון של לקוח או במחשבו ללא רשות
הבעלים. הונאת משתמשים כך שיגלו את סיסמאותיהם), גניבת סיסמאות, סריקה אחר פרצות
ניסיונות אלה כוללים "הונאות אינטרנט" הונאת משתמשים כך שיגלו את סיסמאותיהם), אבטחה, וכו'.

אנו לא מארחים ולא יכולים לסבול שימוש מסוג – Hacking, Cracking, Warez and IRC
הפרת האמור בסעיף זה תביא לניתוק מיידי של השירותים, ללא החזר כספי.

תעבורה בלתי מוגבלת Bandwidth
לקוחות D.O.D.I, שזכאים לתעבורה בלתי מוגבלת- מונח זה מתייחס למסמכי web סטנדרטיים
(ASP, GIF ,JPEG, ASPX, SWF ו- HTML). שאר סוגי הקבצים (למשל,MP3 ,ZIP וכו')
מוגבלים לנפח העברה של 3 ג"ב בחודש. אתרים שיש בהם פרסומות בתשלום, כמו למשל פרסומות
banner זכאים לנפח העברה של 6 ג"ב בחודש.
החברה תפנה לכל לקוח שיחרג מהמסגרת, כדי ליישב את העניין.
מחיר רוחב פס נוסף – 20$ ל-1 ג"ב.
חברת D.O.D.I, היא הבורר היחיד שיקבע מה ייחשב להפרה של סעיף זה.

פרסומות מסחריות דרך E-mail
לא תמיד שרתי D.O.D.I, הם כתובת המקור, גורם הביניים או היעד להפצת
דואר 'זבל' (flames ,(spam או פצצות דואר. ייתכן שגם הדומיין שלך אינו
מוזכר כמקור, גורם הביניים או הכתובת למענה בתכתובות מהסוג הנזכר
לעיל. אין לפרסם ב- E-mail אתרים בשרתים אחרים, שבתוכם נמצאים
קישורים לדומיין מסוים בשרתים שלנו. כל הודעת דואר אלקטרונית המופצת
ללא בקשת הנמען במסגרות של קבוצות דיון ודואר אלקטרוני תיחשב על ידי
D.O.D.I, לדואר 'זבל'. החברה תפנה לכל לקוח שיתברר כי הפיץ דואר 'זבל'
בניסיון ליישב את העניין. במקרים חמורים שמורה לנו הזכות להשבית את
חשבון הלקוח באופן מיידי וללא התראה, עד ליישוב העניין. אנו שומרים על
הזכות לסרב או לבטל שירותים למפיצי דואר 'זבל' מוכרים, וכן שמורה לנו
הזכות להגדיר מה ייחשב להפרת מדיניות זו.

חדרי פטפוט Chat
לקוחות החברה מורשים להקים חדרי chat משלהם רק לאחר שקיבלו את
אישור צוות התמיכה של D.O.D.I,.

תוכניות להרצה ברקע Scripts
D.O.D.I, עשויה להרשות הרצה רציפה של תוכניות ברקע. כל מקרה כזה
יידון לגופו של עניין, ויחול עליו תשלום מיוחד בהתאם לניצול משאבי המערכת
והיקף התחזוקה הנדרשת לצורך תפעולו.

לקוח שיש בחשבונו סקריפט(ים) של CGI המנצלים באופן שוטף ורציף מעל
ממשאבי המערכת של השרת יתבקש להסירו בתוך 24 שעות. אם לא
יינקטו פעולות מתאימות מצד הלקוח, החברה תשבית את חשבון הלקוח.

מדיניות תשלום
פתיחת חשבון לקוח נעשית על בסיס תשלום מראש, עלות הרישום של שם דומיין
חדש היא 150/280 לתקופה של שנתיים. לאחר תקופה זאת, יחול חיוב של 75/100
לצורך חידוש. אין החזר כספי על דמי רישום שם דומיין. בכל מקרה של תשלום
מראש, המחיר מובטח למשך התקופה המכוסה. הלקוח יישא באחריות לכל סכום
שהוא חייב בגין חשבונו מעת שנפתח ועד שהלקוח יעביר לחברת D.O.D.I,

על כל המחירים באתר יש להוסיף מע"מ כחוק.

ביטול
חברת D.O.D.I, שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת. החלק היחסי
של כל התשלומים ששולמו מראש יוחזר ללקוח במקרה שהחברה תממש את זכות
הביטול המוקנית לה. הלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה
מהפרה של מדיניותה על ידי הלקוח (לרבות העברה, מקום, וכו').

ביטול השירותים על ידי הלקוח.
הלקוח יכול לבטל חשבון אירוח, בכל זמן נתון. וזאת ללא שום התחייבות מצידו. כל מה
שעליו לעשות הוא להודיע לחברה על רצונו להתנתק משירותיה, ולהסדיר את חובותיו.
את בקשתו הוא יכול לנסח ולשלוח בדואר, בפקס, או במייל.

מטרה חוקית
חברת D.O.D.I, שומרת על הזכות לסרב להעניק את שירותיה לכל אדם וגורם.
לקוחות החברה רשאים להשתמש בשרת החברה למטרות חוקיות בלבד. העברה
של חומר תוך הפרה של חוקים פדרליים, חוקי מדינה או תקנות מקומיות אסורה.
חומר אסור כולל, אך לא רק, חומר מוגן בזכויות יוצרים, חומר הנחשב מבחינה
משפטית לאיום או תועבה, וכן חומר הנחשב לסודות מסחריים/מקצועיים. חברת
D.O.D.I, אוסרת במפורש על כל גורם להשתמש בשרתי החברה לפעולות הפצה,
הקשר עם חומרי תועבה או פורנוגרפיה,אירוח, עיבוד, שמירה או כל פעולה אחרת
או כל חומר אחר שהחברה מסתייגת ממנו, כולל, אך לא רק, פורנוגרפיה, חומר
הקשור בפולחן השטן וכל חומר אחר המופנה 'למבוגרים בלבד'. הסיווג של חומרים
כמתואר לעיל נתון לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת חברת D.O.D.I,.

פיצוי
הלקוח מאשר כי יגן על חברת D.O.D.I,, יפצה אותה ויפטור אותה מכל תביעה,
אחריות, אובדן, הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין ברמה סבירה, אשר יופנו
כלפי חברת D.O.D.I,, סוכניה, לקוחותיה, מנהליה ועובדיה, כתוצאה מכל שירות
שסופק או ניתן, או שהוסכם על אספקתו, או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו,
עובדיו או שליחיו. הלקוח מסכים להגן על חברת D.O.D.I, לפצות אותה ולפטור אותה
מכל חובות הנובעת מהגורמים הבאים: (1) נזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים
(2) כל חומר שנמכרו או הופצו בדרך אחרת בהקשר עם השרת של D.O.D.I,;
שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד
שלישי; (3) הפרה של זכויות יוצרים; וכן (4) מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך
השרת של חברת D.O.D.I,.

מיאון אחריות
חברת D.O.D.I, לא תישא באחריות לנזקים העלולים להיגרם לעסקך. החברה אינה
מציעה אחריות מכל סוג ומין, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי השירותים שהחברה
מספקת. החברה מתנערת מכל אחריות בדבר סחירות או התאמה למטרה מסוימת,
לרבות אובדן נתונים כתוצאה מעיכוב, אי-מסירה, מסירה שגויה וכל הפסקה אחרת
בשירות שנגרמה על ידי החברה ועובדיה. החברה שומרת על הזכות להכניס שינויים
במדיניות זאת בכל עת.

אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב כהפרת ההסכם ויגרום לסיום ההתקשרות.